Aanvraag Evenementen

Reglement hulpverleningsaanvragen EHBO de Beerzen.

Dit reglement is van toepassing op de inzet van EHBO hulpverlening bij evenementen door de EHBO vereniging de Beerzen

Alle EHBO hulpverleners zijn in het bezit van de diploma’s: Basis-EHBO, Kinder-EHBO en Reanimatie en het kunnen gebruiken van een AED. Ook een AED is aanwezig.

Voor de aanvraag van hulpverlening dient het onderstaande aanvraagformulier gebruikt te worden.
Om de beschikbaarheid van EHBO-ers te garanderen is het noodzakelijk dat organisatoren van evenementen/activiteiten minimaal 6 weken voor het evenement of activiteit de aanvraag indienen. Wij zullen uw aanvraag dan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van uw evenement, beantwoorden. Onze hulpverleners staan altijd met minimaal 2 personen, houdt u daar a.u.b. rekening mee bij de aanvraag.
Met het indienen van het aanvraagformulier gaat u expliciet akkoord met onderstaande:

 • Om goed hulp te kunnen verlenen dient de aanvragende vereniging te zorgen voor een overdekte en droge ruimte, die zo nodig afgeschermd kan worden. In deze ruimte dient ruim plaats te zijn voor een veldbed enkele stoelen en moet voldoende ruimte bieden om hulp te verlenen;
 • De organisatie van het evenement dient voor gratis drinken te zorgen voor de hulpverleners. Wanneer het evenement langer duurt dan 2 uur dan dient de organisatie te zorgen voor gratis lunchpakketten voor de hulpverleners;
 • Voor de dienstverlening door onze EHBO-ers wordt een bijdrage gevraagd welk volledig ten goede komt aan onze EHBO-vereniging;
 • EHBO-vereniging de Beerzen is niet aansprakelijk voor schade aan of door de vrijwilligers of aan derden bij het uitoefenen van de assistentie;
 • De EHBO-hulpverleners kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inzet van hun hulpverlening.

U kunt hier het reglement en privacy statement inzien. Aan het eind van de aanvraag wordt u gevraagd om hiermee akkoord te gaan.

Vul hieronder uw aanvraag voor het evenement in:

  Facturatiegegevens:


  Gegevens aanvrager:


  Evenement informatie:

  Acceptatie reglement en Privacy Statement: